1. Kasutustingimuste kohaldamine ja kehtivus

1.1 Kasutustingimusi kohaldatakse kõigis õigussuhetes, mis tekivad KEIKO.EE ostukeskkonna omaniku TEKSTIIL OÜ ja mõne isiku vahel ja mis on seotud toodete ostmisega KEIKO.EE kaudu.

1.2 Nende tingimuste lisaks kehtivad KEIKO.EE kaudu toodete ostmisega seotud õigussuhted vastavalt kohalduvatele Soome ja Euroopa Liidu õigusaktidele.
1.3 TEKSTIIL OÜ-l on õigus muuta ja täiendada neid kasutustingimusi ning hinnakirja vastavalt KEIKO.EE arengule ja parema ning turvalisema kasutamise eesmärgil. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teavitatakse veebisaidil www.keiko.ee ning need muudatused ja täiendused jõustuvad päeval, mil vastav muudatus või täiendus avaldatakse veebisaidil www.keiko.ee. Kui olete tellimuse esitanud enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kohaldatakse teie ja TEKSTIIL OÜ vahelistele õigussuhetele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi, kui seadus või käesolevad tingimused ei sätesta teisiti.

2. Hind
2.1 KEIKO.EE hinnad kehtivad tingimuste punktis 4.3 (1) või (2) sätestatud maksetähtaja jooksul.
2.2 Ostetud toodete transpordikulu lisatakse toodete hinnale ja see arvutatakse ostukorvis.

3. Tellimuse esitamine
3.1 Ostukorv luuakse, kui olete klõpsanud nupule "Lisa ostukorvi".
3.2 Ostukorvis saate muuta toodete kogust "Kogus" väljal. Tellimuse saate teha, klõpsates nuppu "Tee tellimus". 3.3. Tellimuse tegemine. Teid suunatakse tellimuse lehele.
3.3. Täitke tellimuse lehel vajalikud andmed ja klõpsake nuppu "Osta". Arve kuvatakse seejärel ekraanil.
3.4. Palun olge tähelepanelik, kui täidate tellimuse lehe välju, kuna nende andmete täpsus ja õigsus on ostetud toodete kiire ja sujuva kohaletoimetamise jaoks otsustava tähtsusega.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (leping jõustub) päevast, mil vastav summa on jõudnud TEKSTIIL OÜ pangakontole vastavalt punktile 3.5.

4. Toodete maksmine
4.1 Maksate saate, klõpsates tellimuse lehel nuppu "Osta". Arve kuvatakse ekraanil. Maksedokumendina saadetakse teile ka arve e-posti teel tellimuse kinnituseks. Enne arve maksmist veenduge, et arve andmed vastavad tellimuses esitatud taotlusele.
4.2 Tooted saate tasuda:
1) Internetipanga kaudu
2) Krediitkaardiga
4.3. Müügist arve saadetakse teile e-posti teel, kui olete maksnud arve kogu summa.

5. Kohaletoimetamine ja toodete kättetoimetamine
5.1 Kui leping jõustub tingimuste punkti 3.5 kohaselt, toimetatakse tooted teile ette teatatud ajal, mille olete tellimust tehes teatanud telefoni teel.
5.2 Tooted toimetatakse kullerteenuse kaudu kätte 7 päeva jooksul.
5.3 Kui tellitud toodet ei ole laos ja on ilmselge, et toote kohaletoimetamine määratud tarneajal ei ole võimalik, ja muudel juhtudel, kui toodete õigeaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik TEKSTIIL OÜ poolt kontrollimatute asjaolude tõttu, teavitatakse teid sellest e-posti teel, mille olete tellimust tehes teatanud, kahe tööpäeva jooksul lepingu jõustumisest tingimuste punkti 3.5 kohaselt, ja teavitatakse ka tellitud toote kohaletoimetamise kuupäevast. Kui olete pikema tarneaja tõttu kaotanud huvi toote ostmise vastu, on teil õigus tellimus tühistada (vt üksikasju punktides 6.1 ja 6.3) ning tagastatav summa (sh transpordikulud) tagastatakse teile.
5.4 Kui teie tellitud tooted on üle antud kullerteenusele, võtab kullerteenus teiega ühendust ette teatades toodete kättetoimetamise aja.
5.5. Kullerteenus toimetab tooted aadressile, mille olete tellimust tehes teatanud.
5.6 Palun veenduge, et tellimust tehes esitatud kontaktandmed on õiged, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. TEKSTIIL OÜ-d ja kullerteenust ei peeta vastutavaks toodete kohaletoimetamise viivituste ja eksiarusaamade eest, kui viivitus või eksiarusaamine tuleneb tellimust tehes esitatud andmete ebatäpsusest või valest esitamisest.
5.7 Palume teil teatada tootest, mille pakend on kahjustatud, saates e-kirja aadressile info@keiko.ee. 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1 Teil on õigus tellimus tühistada pärast toodete tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, saates e-kirja aadressile KEIKO.EE info@keiko.ee ja teatades arve viitenumber ja teie panga arveldusarve number.
6.2 Pärast toodete vastuvõtmist on tarbijal õigus 14 päeva jooksul tooteid uurida. Kui tooted ei sobi tarbijale, on tal õigus tellimus tühistada ja tagastada ostetud tooted 14 päeva jooksul toodete kättetoimetamisest. Tellitud kaupu ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud tarbija isiklike vajaduste järgi või tarbija määratletud tingimustel, kui toode on riknev või aegunud või kui toode on suletud pakendis ja seda ei saa tervise- või hügieeninõuete tõttu tagastada pärast avamist (näiteks kosmeetika, aluspesu, ujumisriided, päikesekreemid, sokid). Tagastusnõude jaoks saatke e-kiri aadressile KEIKO.EE info@keiko.ee ja teatage arve viitenumber ja teie panga arveldusarve number.
6.3 Kui tellimus tühistatakse punktis 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhtumil või kui tellimus tühistatakse punktis 6.2 sätestatud juhtumil, tagastatakse ostust tasutud summa (sh transpordikulud) teie poolt teatatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tellimuse tühistamise teatise ja toote tagastusnõude saamist, välja arvatud käesolevate tingimuste punktis 6.4 sätestatud juhtumid.
6.4 Kui tagastatud toode on halvenenud ja halvenemine on tingitud (i) TEKSTIIL OÜ-st sõltumatutest tingimustest ja (ii) toote ebaõigest kasutamisest, on TEKSTIIL OÜ-l õigus maha arvata toote väärtuse vähenemine sellest summast, mille olete toote eest maksnud ja mille peate tagasi saama. TEKSTIIL OÜ saadab teile mahaarvamise teatise e-posti aadressile, mille olete tellimust tehes TEKSTIIL OÜ-le andnud. Kui te ei nõustu mahaarvamise teatises märgitud väärtuse vähenemisega, on teil õigus tellida väärtuse vähenemise kindlakstegemist sõltumatu eksperdiga. Sõltumatu eksperdi arvamusest tingitud kulud jagatakse teie ja TEKSTIIL OÜ vahel võrdselt, välja arvatud juhul, kui ühepoolne avaldus on ilmselgelt alusetu. Sel juhul vastutab ilmselgelt alusetu avalduse eest kulude eest see osapool, kelle avaldus on ilmselgelt alusetu.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1 TEKSTIIL OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja vigade eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul pärast toodete teile kohaletoimetamist.
7.2 TEKSTIIL OÜ ei vastuta:
1) toote halvenemine/kahjustumine teie süül;
2) toodete ebaregulaarse kasutamise tõttu ilmnevate vigade eest;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalises kasutuses.